sobota 21. března 2009

Google PageRank

Každý webmaster či SEO specialista se snaží, aby na stránky, které spravuje, vedlo co nejvíce hodnotných odkazů. V současné době nejčastěji používaným měřítkem pro hodnocení kvality odkazu je hodnota PageRank (Google Toolbar PageRank) stránky, ze které je odkazováno. Jeho hodnota se pohybuje od 0 do 10, čím vyšší tím lepší. Je však samotný PageRank vhodným indikátorem? Mnoho lidí si myslí že PageRank je vhodným indikátorem, avšak realita je poněkud jiná.

Vzorec pro výpočet PageRanku
Důvodem, proč nelze pouze na základě PageRanku určit kvalitu odkazu, je vzorec, který slouží k výpočtu PageRanku.
PR(A) = (1-d)/n + d* (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))
d … faktor útlumu,
n … celkový počet indexovaných stránek,
PR(Tx) … PR stránek T1 až Tx, ze kterých je na naši stránku odkazováno
C(Tx) … počet odkazů vedoucích ze stránky Tx.

Pro nás je důležitý především zlomek PR(Tx)/C(Tx). Proč?

Zpětné odkazy - nabídka a poptávka
Projděte si různé diskuze zaměřené na tvorbu webu, SEO či internetový marketing a sledujte inzeráty, ve kterých se nabízí či poptávají zpětné odkazy. Typicky se v nich dočtete:
“Hledám stránky s PR minimálně 3 pro výměnu odkazů.”
“Mám stránky s PR 4 a nabízím výměnu či prodej odkazů.”
Proč tyto inzeráty mají malou vypovídací hodnotu? Ano, tušíte správně. Právě zde totiž vystupuje na světlo světa onen výše uvedený zlomek. K čemu mi je informace, že stránka má PageRank např. 5, když nevím, kolik odkazů z této stránky vede? V určitých situacích pro mě může být mnohem výhodnější zajistit si odkaz ze stránky s PR 3 než ze stránky s PR 5, pokud se např. počty odkazů řádově liší. Je lepší mít jeden ze čtyřech odkazů na stránce s PR 3 než mít jeden z 200 odkazů na PR 5 stránce.
Doporučení 1: Kromě PageRanku sledujte také počet odchozích odkazů.

Do hry vstupuje nofollow
Aby to nebylo tak jednoduché, existují možnosti, jak zabránit předávání PageRanku. První možností je využití metatagu < meta content="'nofollow'" name="'robots'" >, který robotům vyhledávačů říká, aby nenásledovaly žádný odkaz na dané stránce a tudíž se nikam nepředával PageRank. Po domluvě tří největších vyhledávačů (Google, Yahoo a MSN) byla zavedena druhá možnost, jak docílit nenásledování odkazů. Jedná se o atribut rel=nofollow použitelný u jednotlivých odkazů, který umožňuje detailnější nastavení chování robotů.
Google a Yahoo prohlašují, že cílům takto označených odkazů opravdu nepředávají žádnou reputaci stránky. Otázkou je chování ostatních vyhledávačů. Např. Ask.com tyto odkazy normálně následuje a předává cílovým stránkám reputaci zdroje. Je-li pro vás primární traffic z Googlu, Yahoo, Seznamu či jiného vyhledávače podporujícího nofollow, řiďte se následujícími doporučeními.
Doporučení 2: Od počtu odchozích odkazů ze stránky odečtěte odkazy s nastaveným atributem nofollow.
Doporučení 3: Kontrolujte, zda váš koupený či vyměněný odkaz není uváděn s atributem nofollow, popř. není nastaveno nofollow pro všechny odkazy na stránce.


(Jana Juřenová)

Share/Save/Bookmark

1 komentář: