neděle 17. dubna 2011

Seznamu narostly příjmy z PPC reklamy o 60 %

PPC reklamy jsou stále využívanějším reklamním nástrojem na českém internetu. I podle odhadu Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) rostla v roce 2010 nejrychleji právě reklama placená za proklik, tedy PPC reklama.

Meziročně vyrostla o více než 37 % a inzerenti za ni v roce 2010 dle odhadů SPIR v reálných (tzv. net net) cenách utratili 2,2 miliardy korun. Seznam.cz zaznamenal 60% meziroční růst prodejů PPC reklam a i nadále předpokládá růst zájmu o vlastní PPC reklamní systém Sklik.

„V roce 2010 jsme zaznamenali 60% meziroční růst zájmu o náš reklamní systém Sklik. I tento růst zájmu nám pomohl dosáhnout téměř jedné miliardy korun z prodeje PPC reklam v loňském roce,“ komentoval výsledky Skliku Michal Heisig, obchodní ředitel Seznam.cz.

Sklik je PPC reklamní systém společnosti Seznam.cz , který zobrazuje inzeráty ve výsledcích vyhledávání na portálu Seznam a jeho dalších službách. Sklik řadí reklamy na základě dvou základních parametrů - maximální ceny za proklik (max. CPC) a míry prokliku (CTR). Součin těchto dvou čísel určuje pořadí reklamy. Cenu za proklik si stejně jako u ostatních PPC systémů stanovuje uživatel sám. Částka však musí být dostatečně velká, aby zaručila zobrazování reklamy vedle konkurence. V případě příliš nízké ceny může nastat situace, že se inzerát nebude zobrazovat vůbec. Sklik v současné době stanovil jako minimální částku za proklik (CPC) 0.20 Kč, reálná částka, kterou inzerenti za kliknutí na reklamu zaplatí, však může být podstatně vyšší.

Nejedná se však o jedinou PPC reklamu, kterou Seznam.cz nabízí. Patří sem i služba Zboží.cz a také bannery v doplňkovém prodeji volného prostoru významným zákazníkům, například na serveru Lidé.cz, prodávané za cenu za proklik.

Seznam.cz neustále pracuje na zvyšování efektivity systému PPC reklam Sklik. „Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu o tento typ reklamy na internetu, předpokládáme i pro rok 2011 meziroční růst zájmu. Očekáváme zhruba 30% nárůst obratu, který jde ruku v ruce s počtem potenciálních zákazníků, které díky systému Sklik hodláme přivést na stránky našich inzerentů,“ dodal Michal Heisig, obchodní ředitel Seznam.cz. I v letošním roce tak Seznam.cz pracuje na dalším zlepšování reklamních formátů.


(Jana Vacková)

Zdroje:

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=9561
http://www.novinky.cz/ekonomika/227739-seznamu-narostly-prijmy-z-ppc-reklamy-o-60-procent.html
http://www.ataxo.cz/informace/reklama-na-internetu/seznam-sklik
                                                                                              


Share/Save/Bookmark