Přeskočit na hlavní obsah

Užívání Chat-GTP v digitálním marketingu

Co je to ChatGPT?

„Napiš mi krátký odstavec o tom, co je to ChatGPT a jak funguje!“

ChatGPT je velký jazykový model založený na neuronových sítích, který dokáže generovat lidské-like odpovědi na zadané dotazy a věty. Model je trénován na obrovském množství textových dat a používá se především pro chatování a odpovídání na dotazy zákazníků. ChatGPT funguje tak, že na základě vstupního textu od uživatele (dotazu) generuje odpověď, která se co nejvíce podobá lidskému stylu komunikace. 

Tak asi takhle může například probíhat konverzace s poslední verzí ChatGPT. Jestli „jeho“ vysvětlení nebylo dostačující, můžeme na ChatGPT koukat jako na „bota“, který nám odpoví na většinu našich dotazů, a to od dotazu, co koupit za dárek pro babičku, až po komplexní návrhy strategií, klíčových slov a dalších užitečných informací pro internetovou reklamu!

Výhody užívání ChatGPT v online marketingu

ChatGPT je díky neustálému učení schopný zodpovídat i na dotazy týkající se velmi konkrétní problematiky, čímž může mít využití v mnoha oblastech. Například může pomoci při přípravě marketingových kampaní, e-mailingu a především v činnostech, které vyžadují určitou dávku personalizace – přeci jenom dle slov ChatGPT dokáže generovat „lidské-like“ odpovědi (:D). 

Ale teď vážně. Jednou z hlavních výhod ChatGPT je zvýšení rychlosti a efektivity komunikace s klienty. Pokud máte například na svých webových stránkách chatovací okno s ChatGPT, může váš klient okamžitě získat odpovědi na své otázky nebo řešit konkrétní problémy, aniž by musel hledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a čekat na odpověď. To může vést nejen k vyšší spokojenosti klientů, ale také k menší míře opuštění stránek. 

Dále může být ChatGPT také použit pro automatizaci marketingových kampaní. Může být naprogramován na to, aby posílal personalizované zprávy nebo nabídky zákazníkům na základě jejich chování na internetu, což může ve výsledku vést ke většímu počtu konverzí a zvýšení prodejů.

Personalizace obsahu

ChatGPT může být velmi užitečný pro personalizaci obsahu. Díky své schopnosti generovat texty na základě analýzy velkého množství dat, může pomoci marketérům vytvářet personalizovaný obsah šitý na míru každému zákazníkovi. A to všechno na základě jeho předešlých nákupů, vyhledávání a dalšího chování na webu. 

Konkrétním příkladem může být psaní personalizovaných e-mailů a newsletterů, které obsahují informace a nabídky odpovídající konkrétním potřebám a zájmům zákazníka. ChatGPT může být skvělým pomocníkem při tvorbě reklamních kampaní, které cílí na konkrétní skupiny zákazníků a nabízejí jim produkty a služby, které jsou pro ně relevantní. 

Na konci článku naleznete Newsletter, který nám ChatGPT na požádání napsal. 

Optimalizace Google ADS 

Marketérům může ChatGPT pomoci se samotnou optimalizací Google Ads kampaní. Vymýšlíte klíčová slova, nebo se snažíte naopak vymyslet veškeré možnosti frází, které nechcete spojovat se svojí reklamou? Pro urychlení práce je možné nechat bota je nejdříve vygenerovat a pak na základě vlastního uvážení vybraná slova použít, či vyřadit. 

Na základě datové analýzy dokáže ChatGPT identifikovat slova a fráze, které jsou nejrelevantnější pro konkrétní zákaznickou skupinu a které mohou vést k vyššímu výkonu kampaní. Dále dokáže například analyzovat data z kampaní a navrhnout úpravy, které mohou pomoci snížit náklady na reklamu. 

Jak?

Například může identifikovat slova a fráze, které jsou málo relevantní, a navrhnout tak jejich úpravu nebo vyloučení z kampaně.

Personalizované reklamy

ChatGPT je třeba natrénovat a dát mu základní datovou sadu, aby dokázal vygenerovat nejvhodnější texty přímo pro konkrétní kampaň. Data, která mu můžete poskytnout: historii prohlížení a nákupů, aktivitu na sociálních sítích a demografické informace, v podstatě přehled zájmů, preferencí a chování zákazníků. ChatGPT nejprve začne analyzovat vaše vstupy a poté napíše přizpůsobené texty pro příspěvky na sociálních sítích a texty pro reklamy ve vyhledávání.

Berte to jako zadání pro agenturu, čím lepší informace, tím lepší výstup můžete očekávat.

Chatbot s lidským přístupem 

ChatGPT vám pomůže vytvořit chatbota na vašich stránkách, který se postará o dotazy zákazníků. První věc, kterou k tomu potřebujete, je databáze možných dotazů a odpovědí. Poté lze chatbota naprogramovat tak, aby rozpoznal dotazy zákazníků a co nejlépe na ně odpověděl podle vašich představ a databáze. Na YouTube je mnoho videí, která ukazují, jak na to! Jedno naleznete ve zdrojích článku.

Kromě toho můžete ChatGPT používat také ke komunikaci se zákazníky a péči o ně. ChatGPT vám pomůže rychle formulovat odpovědi na stížnosti, recenze anebo text do systému CRM.

Obrázek 1: Ukázka práce s ChatGPT pro CRM

Říká se, že SEO, jak ho známe, je mrtvé. Je to pravda? 

Chat GPT je rozhodně účinný způsob vytváření vysoce kvalitního obsahu a zlepšování hodnocení webových stránek. Opět se dostáváme k tréningu ChatGPT. Proč? Protože díky tréninku ChatGPT na relevantní klíčová slova a témata související s konkrétním oborem mohou pomoci vytvářet jedinečný a poutavý obsah. A to zase může pomoci zvýšit organickou návštěvnost webových stránek. ChatGPT je pomocníkem i při vytváření meta popisů a titulních tagů, které jsou rozhodujícími prvky pro zvýšení míry prokliků na stránkách s výsledky vyhledávání.

Tak jak to tedy je, je SEO mrtvé nebo jsme jenom svědci geniální inovaci a posunu v paradigma SEO? 

„ChatGPT mění pravidla hry v oboru SEO. Díky automatizaci tvorby a optimalizace obsahu umožňuje ChatGPT profesionálům v oblasti SEO soustředit se na strategii a realizaci, přičemž dosahuje lepších výsledků než tradiční metody SEO. Díky své schopnosti analyzovat velké množství dat a vytvářet jedinečný obsah dláždí ChatGPT cestu nové éře SEO, která je efektivnější, účinnější a přizpůsobivější měnícím se algoritmům vyhledávání." - Nisha Talagala, podnikatelka a technoložka v oblasti umělé inteligence.

Když jsme tuto otázku položili samotnému chatu, odpověděl: „Je důležité si uvědomit, že i když ChatGPT a další nástroje s umělou inteligencí mění prostředí SEO, tradiční postupy SEO jsou stále relevantní a účinné. ChatGPT může být jistě cenným doplňkem strategie SEO, protože může pomoci automatizovat úkoly, jako je tvorba a optimalizace obsahu, výzkum klíčových slov a analýza dat. Nemusí to však nutně znamenat, že SEO, jak ho známe, už nemá cenu.“

Nevýhody Chat GPT a proč ověřit informace, které poskytne

V prvním řade, je to AI a má nemá lidský faktor i když se snaží být co nejvíce lidský. Přestože dokáže vytvářet texty na širokou škálu témat, nemusím mít vždy relevantní znalosti a souvislostí. To jednoznačně může vést k nepřesnostem nebo neúplným informacím v generovaném obsahu. ChatGPT neumí spolehlivě česky a taky když se ho zeptáte na zdroje, častokrát nefungují nebo neexistuji, prostě si je vymyslí. 

Chat GPT je schopný generovat text technicky správný a gramaticky v pořádku, ale nemusím být vždy schopen vytvořit obsah, který je skutečně kreativní nebo inovativní. Muže vás omezit v kreativních nápadech a zároveň je potřeba si uvědomit, kolik markeťáků se aktuálně ptá Chat GPT na tu samou otázku a jak originální odpověď je?

Závěr

ChatGPT dokáže být skvělou pomůckou v digitálním marketingu, zejména díky své schopnosti generovat personalizované odpovědi na dotazy zákazníků. Pomáhá zvýšit rychlost a efektivitu komunikace s klienty, zlepšuje personalizaci obsahu a lze jej využít k automatizaci marketingových kampaní. Kromě toho lze ChatGPT využít také k optimalizaci kampaní Google Ads. Přestože ChatGPT není dokonalý a někdy může poskytovat nesprávné odpovědi, výhody jeho použití v digitálním marketingu převažují a mohou pomoci zvýšit prodej a spokojenost zákazníků. 

Jako poslední jsme nechali ChatGPT napsat newsletter, abychom přilákali pozornost studentů k zápisu do kurzu "3MG436 Marketing na Internetu". Co si o tom myslíte? Napsali byste ho lépe?
Zadání: „Ahoj, dělám kurz internetového marketingu. Prosím, napište mi na základě obsahu kurzu poutavý text pro univerzitní studentský newsletter. Připojte CTA, aby se studenti přihlásili do kurzu.
 • Koncept STDC, konverzní schopnost webu / Úvod do programatické reklamy a RTB
 • Základy PPC reklamy
 • Google Ads advanced / SEO
 • Měření návštěvnosti a efektivity webu, Google Analytics
 • Plošná reklama / YouTube
 • Inovační týden
 • SPIR, konzultace kampaní
 • FB reklama
 • E-mailing / Affiliate marketing
 • Rektorský den
 • Social Media Marketing“
Obrázek 2: Ukázka práce s ChatGPT - Newsletter

(Vanesa Križanovičová & Jonáš Tuček)

Zdroje:
OpenAI. (n.d.). OpenAI Chat. https://chat.openai.com/
Merkle, B. (2019, November 20). What is GPT-3? | Startups.com. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=C_78DM8fG6E
Digital Trends. (2020, June 17). GPT-3 Is Terrifying And Brilliant | Opinion. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SvBR0OGT5VI
Digital Scholar. (2021, April 15). Pros and Cons of ChatGPT [Blog post]. https://digitalscholar.in/pros-and-cons-of-chatgpt/#cons-of-using-the-chatgpt-ai-tool
O'Neill, M. (2021, February 2). How to use ChatGPT for customer service. Search Customer Experience. https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/feature/How-to-use-ChatGPT-for-customer-service
Simplilearn. (2021, March 18). Advantages and Disadvantages of Artificial Intelligence [Blog post]. https://www.simplilearn.com/advantages-and-disadvantages-of-artificial-intelligence-article
Negnevitsky, M. (2018). The Benefits and The Disadvantages of The Artificial Intelligence. Academia.edu. https://www.academia.edu/36246832/The_Benefits_and_The_Disadvantages_of_The_Artificial_Intelligence
Želázková, J. (2021, August 30). ChatGPT.cz - Co to je chatbot, jak funguje? Česky. E15.cz. https://www.e15.cz/chatgpt-cz-co-to-je-chatbot-jak-funguje-cesky
Unirobot. (2021, August 26). ChatGPT : What is it, how it works? YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pGOyw_M1mNE
Tech Insider. (2021, September 6). What is ChatGPT? YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cscMzoIWTYI
Reifman, J. (2021, September 9). How to Train and Use OpenAI's GPT-3 for Business Automation. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7_Aw54y0kl0
Talagala, N. (2023, March 25). ChatGPT is SEO as we know it—dead. Forbes. https://www.forbes.com/sites/nishatalagala/2023/03/25/chatgpt-is-seoas-we-know-itdead/
Kariuki, A. (2021, November 11). ChatGPT and Advertising Industry: Improving Targeting. AI Contentfy. https://aicontentfy.com/en/blog/chatgpt-and-advertising-industry-improving-targeting
Bhatia, S. (2021, September 30). How Can Marketers Use ChatGPT? Here Are The 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak na úspěšný Instagram aneb jak psát Instagramový text?

Nemít firemní Instagram či Facebook je v dnešní době téměř nemyslitelné. Pokud na těchto platformách chybíte, velmi často vzbuzujete v zákaznících nedůvěřivost. Proč tato firma není na sítích? Existuje stále? Je to reálný podnik? Když už však jdete správnou cestou a sítě využíváte, vyvstává zde důležitá otázka - jak být na sítích efektivní a přilákat své zákazníky?  Pokud uživatele zaujme obsah vašeho příspěvku (obrázek či video) přechází k popisku. Velmi často teprve zde dochází ke zlomovému bodu. Až díky textu lze podrobně vyjádřit to, jaká vaše společnost je, jaká je její mise, čemu se věnuje, či jak se chce stylizovat. Fotka bez popisku je jako článek bez nadpisu. V rámci psaní textu na Instagramu je hned několik věcí, které mohou vaše příspěvky pozdvihnout na vyšší úroveň. Přinášíme 10 tipů, které vám pomohou na cestě k ideálním popiskům. 1) Využijte první větu na maximum Při prohlížení svého feedu vidí uživatel Instagramu pouhých 125 znaků pod příspěvkem. Při tvorbě textu je tedy

TIKTOK a jeho využití v marketingu

Videa vytvořená na Tik Tok získávají denně 1 miliardu zhlédnutí (Influencermarketinghub, 2018). Uživatelé ji stáhli více než 660 milionů krát pouze v roce 2018 a dalších 188 milionů v prvním čtvrtletí roku 2019 (Statista, 2020). Uživatelé mohou vytvářet a nahrávat video o délce až 15 sekund (nebo lze kombinovat čtyři samostatneá videa pro vytváření 60 sekundových fragmentů), včetně hudby s filtry a efekty pro úpravy nebo ukazovat synchronizaci uživatele s písní (TikTok – Apps on Google Play, 2020). Jak mohou značky používat TikTok pro reklamu? Existují tři hlavních způsoby, jak propagovat značky na Tik Tok: Mohou si vytvořit svůj vlastní kanál a nahrát odpovídající videa prostřednictvím svého kanálu. Mohou pracovat s influencery a distribuovat obsah širšímu publiku. Mohou platit za reklamu na TikTok, i když o tom je ještě příliš brzy mluvit, na TikToku ještě není takový trh jako na YouTube.  Nicmén