Přeskočit na hlavní obsah

E-mail marketing v čase krízy

E-mail marketing sa za posledné roky posúval do úzadia nakoľko ho nahradzovali oveľa efektívnejšie ale aj drahšie video reklamy a tiež rôzne reklamy interaktívne. Táto forma marketingu sa teda začala javiť ako málo ' cool ' a teda sa smerovanie v internetovej marketingovej oblasti presúvalo skôr k vyššie spomenutým formám reklamy. Trocha sa ale pozabudlo , že e-mail marketing má oproti video a rôznym interaktívnym reklamám jednu nezanedbateľnú výhodu a to je oslovenie konkrétneho zákazníka. Táto výhoda môže byť neoceniteľná pokiaľ máme databázu potenciálnych zákazníkov nakoľko jej cielenosť vie byť veľmi vysoká. K oživeniu e-marketingu ako spôsobu reklamy prispela vo veľkej miere práve prebiehajúca finančná kríza, ktorá ovplyvňuje rozhodnutia ako predajcov tak aj ich zákazníkov. Zákazníci šetria a tým priamo ovplyvňujú príjmy a teda aj zisky predajcov, ktorý potom zákonite majú menej finančných prostriedkov na reklamu. Ale na druhú stranu pokiaľ sa nepostarajú o efektívny marketing tak stratia ešte viac. Tu by som rád uviedol aj konkrétny prípad a to mojho obchodu v Košiciach kde po rozposlaní tzv. akciových e-mailov pred vianocami stúpli denné tržby viac ako 4-násobne zatiaľ čo predtým prebiehajúca kampaň prebiehajúca formov distribúcie tlačených letákov v centre mesta nepriniesla žiadaný efekt a bola aj omnoho nákladnejšia. Myslím si, že je to práve z dôvodu cielenosti danej reklamy ako aj množstvom letákov distribuovaných skoro každou prevádzkou v období vianoc čo vedie k averzii zákazníkov túto reklamu vnímať. V dnešnej dobe ho využívajú ale aj veľké firmy ktoré týmto spôsobom nahradzujú klasické formy reklamy ako televízia, direct mail poštou či inzerciu v rôznych novinách či časopisoch. Tiež to do istej miery začalo nahrádzať v čase ekonomickej krízy aj rôzne formy internetovej reklamy nakoľko cena za túto reklamu je vyššia a efekt z tejto reklamy nieje vopred známy. Som si vedomý ,že sa touto formou veľmi nedajú v takej miere získavať nový zákazníci ako pri dobrom cielení a umiestnení interaktívnejších foriem reklamy ako aj platenej inzercie na weboch ako je napr. google ale myslím si že pre prácu so stávajúcimi zákazníkmi je to veľmi vhodná forma a to z viacerych už spomenutých dôvodov. Jedným z nich je finančná nenáročnosť a druhým veľmi oceniteľným je spatná vazba ktorá nám môže slúžiť pre naše ďalšie rohodovanie. To môže byť veľmi podstatné hlavne pri krátkodobých kampaniach a akciách kde si predajca môže zistiť čo vlastne zákaníci chcú a zahrnúť tieto produkty do jeho ďalšej kampane. Doslova davovú psychózu môžu pôsobiť časovo obmadzené akcie na tovar ktorý ako sme si predtým zistili zákazníci najviac chcú a vtedy keď im príjde taká ponuka vatšina zabudne na krízu a urobí všetko preto aby daný produkt získala. Je veľmi vhodne to v dnešnej dobe skombinovať s nejakou hrou alebo súťažou nakoľko ľudia radi súťažia a teda to je tiež spôsob ako osloviť ešte vačšiu časť oslovených zákazníkov. Tiež by som ešte chcel uviesť , že ani táto forma reklamy neprinesie úspech pokiaľ sa neskombinuje s inými formami komunikačného mixu a teda z vhodnou formou internetovej alebo klasickej reklamy. Pozorujeme ale v poslednom polroku nárast záujmu práve o túto formu reklamy z už spomenutých dôvodov a myslím si , že vhodným začlenením tejto formy reklamy medzi ostatné formy môžeme ušetriť značné prostriedky, čo si v poslednej dobe uvedomilo nespočetné množstvo predajcov a v podstate kríza ich donútila túto formu reklamy používať.

V závere by som chcel uviesť prečo som si vybral práve túto oblasť. Viem že táto forma reklamy nieje žiadnou novinkou a je skôr prežitkom vo svete marketingovej komunikácie ale pre mňa je novinkou to že na jednej strane sa kvôli kríze o to začali zaujímať v poslednom období hlavne od predvianočného obdobia aj veľké firmy ktore touto formou nahradzujú klasické teda drahšie formy marketingu. Tu by som ako príklad chcel uviesť napríklad IKEU alebo Tesco ktoré rozposielajú značné množstvo tejto formy reklamy. Tiež to spojili zo zákazníckymi kartami kde majú podrobný prehľad o tom čo zákazníci kupujú a teda vedia na čo zacieliť nasledujúcu kampaň. Zdarma si získali databázu e-mailov ktorých motivovali zľavami na kartách a vedia aj čo nakupujú teda vedia ušiť každému zákazníkovi akcie na mieru čím si získajú daného zákazníka a hlavne jeho vernosť k danej obchodnej značke. Pritom rozpolanie mailov ich nestojí skoro nič oproti iným formám oznamovnia. Druhou novinkou je tiež návrat internetových inzerentov k tejto forme reklamy nakoľko ako už bolo spomenuté práve prebiehajúca finančná kríza ich donútila prehodnotiť objemy financií na reklamu a teda zoptimalizovať svoje náklady tak aby hoc nepriniesli až taký efekt ale za oveľa menej peňazí priniesli efekt aspoň zrovnateľný. To bol presne prípad aj našeho e-shopu www.streetmarket.cz kde sme predtým formu e-mailovej reklamy nevyužívali nakoľko nám prišli efektívnejšie iné formy a kapitálu bolo dosť. Práve kríza nás donútila prehodnotiť všetkú reklamu ktorú sme platili nechať len niektoré najefektívnejšie skombinovať ich práve z formou e-mailovej reklamy. Musím konštatovať, že to nebol zlý krok nakoľko naši zákazníci s nami celkom ochotne komunikujú a týmto prístupom sme si ich do istej miery aj získali. Zároveň sme ale museli nechať aj reklamu na google nakoľko len kampaň na crocsy nám generuje nákupy za 10-15 tisíc korún denne a teda hoci je drahá prináša ovocie. Tieo príklady som chcel uviesť práve z dôvodu, že je nutné marketing pojať všeobecne a nastaviť kampane tak aby boli efektívne a to je možné jedine rôznymi formami. E-mail marketing je len doplnkovou formou ktorá ale môže priniesť efekt a zo zabudnutia ju vytiahla kríza kde každý hľadá najlacnejšiu formu ktorá by oslovila zákazníka.

(Róbert Kováč)


Share/Save/BookmarkKomentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Získejte zdarma reklamní kampaň v Google AdWords

Studenti VŠE v rámci předmětu Marketing na internetu se letos opět zúčastní celosvětové soutěže Google Online Marketing Challenge. Této soutěže se studenti úspěšně účastní již od roku 2008. O čem je celá tato akce? Studentské týmy připraví  pro zvolenou firmu reklamní kampaň v Google AdWords, tuto kampaň pak následně po dobu tří týdnů optimalizují a v závěru zhodnotí její výsledky. Rozpočet, se kterým pracují, je ve výši 250 USD, tedy asi 4 750 Kč. Pokud máte web, který nejméně 6 měsíců přes Google AdWords nebyl propagován, můžete ho nabídnout studentům pro účely této soutěže a získat tak třítýdenní kampaň v hodnotě 250 USD včetně její přípravy a následné správy zdarma. Web samozřejmě musí vyhovovat obecným podmínkám inzerce v Google AdWords. Své návrhy můžete s kontaktem vkládat do komentářů tohoto článku, popř. je zaslat na adresu stritesv [at] vse.cz Studentské týmy si zpravidla několik webů z poskytnutých návrhů vyberou. Firma se účastí v soutěži k ničemu dalšímu nezavazu

Virál Kofoly byl velmi úspěšný

Vánoční přání, které do e-mailů nosili andělé z Kofoly, se letos o Vánocích stalo hitem. Ještě 14 dnů před Vánoci bylo odesláno kolem půl milionu elektronických pohlednic. Bilance po svátcích? Češi si mezi sebou poslali více než 1,5 milionu vánočních přání z dílny agentury Advertures – statisticky vzato každý šestý obyvatel Česka dostal nebo poslal ze stránek kofola.cz přání, které do e-mailů nosil anděl z Kofoly. Zdroj: www.istrategie.cz

Česká televize otevírá vlastní internetovou videopůjčovnu

Česká televize uvedla na trh novou službu - vlastní internetovou půjčovnu filmů, kde si zákazníci mohou za poplatek (10-50Kč) stáhnout na svůj pevný disk a rovnou přehrát v pohodlí domova filmy a seriály z archívu České televize. Půjčovna tak zpřístupňuje archiv svých pořadů, živé vysílání zpravodajského kanálu nebo dokonce i fotbalové přenosy. Titul si lze zapůjčit pouze na 72 hodin a najednou si je možné pronajmout až 10 vybraných programů. Před využitím této služby si musí zákazníci zřídit u České televize virtuální účet, na který prostřednictvím bankovního převodu nebo využitím placených sms převést finanční prostředky, z kterých jsou následně za poskytnuté služby finanční částky strhávány. Dále je pro stažení a přehrání filmu nebo seriálu nutné mít program Video Download Manager, který je k dispozici pouze pro operační systémy Windows. Potenciál této nové služby je značně omezen především poměrně úzkou nabídkou filmů k zapůjčení a třeba hollywoodské velkofilmy byste v ní těžko hle