pondělí 31. května 2010

Zkušenost se školením PPC pro začátečníky od společnosti H1.cz

Minulý týden, 26. května 2010, jsem měla tu příležitost zúčastnit se školení PPC pro začátečníky od společnosti H1. Pokud zvažujete, zda se tohoto školení také zúčastnit, nebo jste již rozhodnuti a rádi byste blíže zjistili, co vás na školení čeká, mohly by být následující řádky zajímavé právě pro vás.

Na prvním místě je asi dobré uvést mou výchozí pozici. O PPC reklamě jsem měla poměrně slušnou základní představu již před samotným školením, a to především díky předmětu Ing. Václava Stříteského, Ph.D., 3MG436 Marketing na Internetu, který jsem čerstvě absolvovala během letního semestru 2010 na VŠE. Přednášky z tohoto předmětu z části vedl pan David Špinar ze společnosti H1, od kterého také vzešla nabídka bezplatné účasti na zmíněném školení pro studenty tohoto předmětu. Vzhledem k tomu, že je pro mě oblast PPC reklamy zajímavá, rozhodla jsem se této nabídky využít.
  
Co samotnému školení předchází?

Základem je zjistit si termín a přihlásit se. Nejbližší termín školení se dá velmi snadno dohledat přes web H1, přihlášení stačí prostřednictvím emailu. Je ale potřeba dát si pozor na dvě věci. Tou první je samotný termín. Školení PPC pro začátečníky probíhá cca jednou za měsíc a trvá celý den. V případě kolize školení s rozvrhem či zaměstnáním se vám pak velmi snadno může možný termín pro navštívení školení značně oddálit. Druhým aspektem, který je potřeba mít na zřeteli, je kapacita školení. Školení, které jsem navštívila, bylo určeno pro 12 účastníků. Nevím, zda je to standardem, ale předpokládám, že kapacita školení by se, ani pokud by se školení odehrávalo v jiných prostorách, o mnoho nelišila. Zároveň platí, že na školení mají přednost platící zákazníci. Pokud se tedy termín zaplní účastníky z firem, které si školení platí, nemusí se na vás dostat místo a termín pro vaši návštěvu školení se opět odsouvá.

Pokud by pro vás byla zajímavá má osobní zkušenost, email s žádostí o účast na školení PPC pro začátečníky jsem odeslala 29. března 2010. Odpověď přišla obratem s tím, že nejbližší volné školení bude probíhat 26. května 2010 a pokud bude místo, určitě mohu přijít. Dva dny před školením mi přišel mail oznamující plné naplnění kapacity, tzn. místo na mě nezbylo. Na poslední chvíli se však jedno místo uvolnilo, takže jsem se na školení nakonec ještě dostala. Těsně.
  
Jak školení probíhá?

Samotné školení PPC pro začátečníky se konalo ve školicím centru EDU 2000 v Oldřichově ulici 49 na Praze 2, tzn. ne v sídle H1 na Praze 4, kde v současné době pravděpodobně díky růstu společnosti není potřebná kapacita pro uspořádání tohoto školení. Z pohledu časové náročnosti, školení probíhalo od 10.00 do cca 18.00 (oproti plánovanému konci 17.00) s hodinovou pauzou na oběd a dalšími drobnými přestávkami.

Z pohledu tematického zaměření školení, oproti předmětu Marketing na Internetu, kde byl díky probíhající soutěži GOMC kladen důraz především na systém AdWords, byl na školení od H1 věnován prostor i dalším PPC systémům, hlavně systému Sklik, okrajově i systémům Etarget a Adfox.

Z hlediska organizace školení, školení probíhá formou prezentace, slajdy jsou k dispozici všem účastníkům v papírové podobě. Důležité je zdůraznit, že školení neprobíhá prakticky, v rámci jednotlivých PPC systémů, ale „pouze“ formou de facto přednášky. Jedním dechem je však potřeba zmínit návrh školitele na bezplatnou konzultaci praktických problémů s PPC kampaněmi po dobu 14 dní po školení. Tato forma je vhodná s ohledem na hlavní cílovou skupinu školení – účastníky z firem, které své účty povětšinou založené již mají. Z jejich pohledu je podstatné získání především teoretických znalostí. Tento přístup je, dle zkušeností školitele, také výhodnější z hlediska časové náročnosti. Pro účastníka školení – studenta by tento přístup možná mohl být zklamáním, a je proto potřeba s tímto systémem školení dopředu počítat.


Z hlediska přínosu školení studentům je možné zmínit následující:

  • Šance doplnit znalosti v oblasti PPC systémů od profesionální firmy, zdarma.
  • Šance získat praktické rady pro soutěž GOMC.
  • Získání certifikátu o absolvování školení PPC pro začátečníky od společnosti H1.
  • Šance prosadit se v H1.cz. Společnost je nakloněna studentům a několik jich již i díky tomuto školení v H1.cz pracuje.
  • Šance zjistit problémy uživatelů PPC systémů z praxe, účastníci školení z firem se ptají na konkrétní problémy, se kterými se v rámci své práce setkávají.
  • Dobrý oběd zdarma :)

  
Pokud bych měla závěrem shrnout své dojmy ze školení, negativní aspekty nevidím žádné (z pohledu studenta snad jen nejistota, zda se na školení dostanu, ale bylo by dosti kacířské si místo vděku stěžovat), pozitivních aspektů vidím spoustu (viz výše). Z hlediska přínosu školení po obsahové stránce, řadu věcí jsem díky předmětu Marketing na Internetu již věděla, přesto se našla další řada informací, které mi přišly zajímavé. Proto, budete-li studovat předmět Marketing na Internetu a bude-li vám účast na školení PPC pro začátečníky také nabídnuta, neváhejte. Je-li pro vás PPC reklama zajímavá a začínáte s ní, přihlaste se co nejdříve. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že se na toto školení dostanete. Také, pokud školení absolvujete ještě během semestru, pomůže vám při absolvování předmětu Marketing na Internetu, případně i v rámci soutěže GOMC. V neposlední řadě, certifikát od společnosti H1 během startu vaší kariéry také nemusí být k zahození :)


(Kateřina Kánská)

Share/Save/Bookmark

Žádné komentáře:

Okomentovat