Přeskočit na hlavní obsah

Copywriting

Copywriting - nedílná součást internetového marketingu

Internet se stal trendem moderní doby. Skrz tuto veřejnou komunikační síť probíhá stále více finančních zakázek, uskutečňuje se více obchodů. Z tohoto důvodu je jasné, že je potřeba aplikovat principy marketingu i v tomto prostředí s cílem dosahovat maximálního zisku a úspěšnosti vedených reklamních kampaní. Dnes je již běžné na webové stránky umisťovat reklamní bannery či zlepšovat reklamní potenciál pomocí různých nastavení v internetových vyhledávačích typu Google. Internet je ale také ve větší míře využíván k zábavě. Od serverů spravujících videa, přes stránky umožňující nákup různého zboží či poskytování různých služeb až po sektor online her. Svět internetu využívá 75 % lidí v České republice k vyhledávání a nákupu zboží. Na stranu druhou většina firem internet využívá také ke své prezentaci. Internetový marketing umožňuje firmě vyniknout v nepřeberném množství nabídek. Internet nabízí v současné době nejlevnější formu marketingové kampaně, která za menší finance umožňuje působit na větší počet spotřebitelů. Reklama umístěná v letácích, na billboardech nikdy nedokáže poskytnout tolik zhlédnutí jako umístění jednoduchého banneru na významné internetové stránce. I tento druh reklamy ale musí být proveden správně, musí zapůsobit na správném místě. Internetový marketing se skládá z několika oborů online marketingu, který začíná tvorbou webových stránek a pokračuje tvorbou kreativních a srozumitelných textů, neboli Copywriting.

Copywriting – neboli tvorba obsahu a textové části www stránek

Na copywriting je nutné se zaměřit, chybí-li webovým stránkám srozumitelné texty, popř. je-li nutné oslovit konkrétní cílovou skupinu, nebo kvalitně popsat nabízené výrobky nebo služby anebo při nedostatku vlastní invence. V současné době existuje celá řada firem dosažitelných po internetu, která se copywritingem zabývá na profesionální úrovni. Pokud nás trápí nízká návštěvnost webu, malé objemy nákupů a objednávek, je možné, že to způsobuje nízká úroveň textové části webu. Když se návštěvník dostane na takovýto e-shop nebo firemní prezentaci, nenalezne dostatek správně napsaných informací, prostě ho informace nezaujmou, neosloví. A proto se nemá dle čeho rozhodnout ke koupi či objednání. Je nutné si uvědomit, že dobré texty rozhodují o úspěchu. 

Proč využít copywriting?

K hlavním důvodům rozhodně patří:
  1. Kvalitnější text zlepšuje návštěvnost webu.
  2. Vyšší informovanost návštěvníků zajistí lepší popis produktů a služeb.
  3. Text vzbuzuje zájem číst a více nakupovat za předpokladu, že je na dobré úrovni.
  4. Web je kladně hodnocen v případě dobré obsahové úrovně.
  5. Širší zájem návštěvníků přiláká kvalitní copywriting a jeho výsledky.

Copywriting jako obor, který řeší obsah a textovou část www stránek, vytvoří jejich kvalitní a účinný obsah, s jejichž pomocí bude tento srozumitelný oslovené cílové skupině, ale i internetovým vyhledávačům. S pomocí kvalitního copywritingu lze vytvořit www stránky s obsahem, který bude na předních pozicích vyhledavačů, čímž dojde ke zvýšené návštěvnosti www stránek a tím i ke zvýšení prodeje nabízených produktů a služeb. Copywriting je moderní metoda tvůrčího psaní, která se neustále vyvíjí, sleduje nejnovější trendy a požadavky vyhledávačů, zajišťuje zejména tvorbu obsahové části webu a to zvláště: úvodní stránky, kategorie, popisy produktů a služeb, titulky, nadpisy a pomocné titulky, dále texty kampaní, PR články včetně publikace a mnohé další texty.

Firmy své webové stránky dost často vytvářejí samy, popř. s pomocí IT odborníků bez ohledu na cílovou skupinu. Peníze investované do grafické stránky webu a programového vybavení mají dobrou návratnost v případě, že jsou vzaty v potaz jak obchodní cíle webu, tak cílová skupina návštěvníků webu, protože pokud webové stránky uživatele nezaujmou, tak www stránky vícekrát nenavštíví a v tom případě lze očekávat odliv zákazníků ke konkurenci. Copywriting si klade za cíl, aby webové stránky byly přehledné a odpovídaly na nejdůležitější otázky návštěvníků, protože uživatel přichází na webové stránky v okamžiku, kdy řeší určitou otázku, problém. Z tohoto důvodu by textová stránka webu měla mít příjemný kontext, měla by se vyznačovat maximálním stupněm pravdivosti, zaujmout a vybízet návštěvníka k objednávce či kontaktu. K tomu musí web dát návštěvníkovi pozitivní důvod, např. v podobě výhody produktu či služby. Snahou je zároveň odlišení se od konkurence.

Konference WebExo Prague 2011

 V září 2011 se na VŠE v Praze konala konference WebExpo Prague 2011. Se zajímavým příspěvkem „Písmo je na webu to nejdůležitější“ vystoupil na konferenci dne 23.9.2011 designér Pavel Březina, který 35 minut mluvil o důležitosti písma a jeho detailech, které webdesigneři mohou používat při tvorbě webových stránkách tak, aby text zajistil lepší zpřístupnění textu cílové skupině návštěvníků. Na konferenci mluvili mnozí i zahraniční účastníci o řadě zajímavých témat z různých IT oblastí, proto lze považovat za důležité a přínosné, že na WebExpo konferenci zazněl i příspěvek zaměřený na význam textu webových stránek, tedy i na důležitost copywritingu.

Cena copywritingu

Řada firem dnes nabízí více či méně kvalitní služby z oblasti copywritingu. Rozhodně se pro jejich posouzení vyplatí využít referencí na internetu, popř. si ověřit práci copywritera v reálu. Ceny za poskytované služby se příliš výrazně neliší, jsou ovlivněny trhem, např. tvorba textu v rozsahu jedné normostrany stojí od 1000 Kč, slogan se dá pořídit již od 500 Kč, PPC inzerát od 400 Kč, stylistická a obsahová úprava textu v rozsahu jedné normostrany taktéž od 400 Kč. Některé copywritingové projekty jsou placeny jako celek, např. návrh eshopu – primární percepce od 1500,- Kč, návrh primární percepce webu od 1600,- Kč, popisy produktů eshopu od 300,- Kč. Tyto ceny vycházejí z průměrných cen zakázek. Řada firem dnes nabízí copywritingové služby např. v anglickém, slovenském či jiném jazyce. Výslednou konkrétní cenu však ovlivňuje více faktorů. K nejzásadnějším faktorům lze přiřadit náročnost sestavení textů, délku studia podkladů či účel použití.

O copywritingu lze nalézt na internetu celou řadu seriózních informací, nabídek na semináře, kurzy, ale i copywritingové blogy apod. Rozhodně za zhlédnutí stojí internetová adresa: http://blog.h1.cz/nejzajimavejsi-zdroje-o-copywritingu, kde lze nalézt celou řadu zajímavých odkazů na zdroje o copywritingu. Mě zaujaly, např.:

Copywriting je dosud značně podceňovaná a nedoceněná exaktní věda, která je velice důležitou součástí každého webu, či e-shopu, protože v podstatě copywriting nahrazuje prodavače na e-shopech. Copywriting jakožto velmi účinný SEO nástroj je zcela jistě jedním z cest správného zaměření marketingu na internetu, jednou z možností jak k webovým stránkám přilákat další a další návštěvníky, budoucí aktivní uživatele.

(Petra Procházková)




Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak na úspěšný Instagram aneb jak psát Instagramový text?

Nemít firemní Instagram či Facebook je v dnešní době téměř nemyslitelné. Pokud na těchto platformách chybíte, velmi často vzbuzujete v zákaznících nedůvěřivost. Proč tato firma není na sítích? Existuje stále? Je to reálný podnik? Když už však jdete správnou cestou a sítě využíváte, vyvstává zde důležitá otázka - jak být na sítích efektivní a přilákat své zákazníky?  Pokud uživatele zaujme obsah vašeho příspěvku (obrázek či video) přechází k popisku. Velmi často teprve zde dochází ke zlomovému bodu. Až díky textu lze podrobně vyjádřit to, jaká vaše společnost je, jaká je její mise, čemu se věnuje, či jak se chce stylizovat. Fotka bez popisku je jako článek bez nadpisu. V rámci psaní textu na Instagramu je hned několik věcí, které mohou vaše příspěvky pozdvihnout na vyšší úroveň. Přinášíme 10 tipů, které vám pomohou na cestě k ideálním popiskům. 1) Využijte první větu na maximum Při prohlížení svého feedu vidí uživatel Instagramu pouhých 125 znaků pod příspěvkem. Při tvorbě textu je tedy

Užívání Chat-GTP v digitálním marketingu

Co je to ChatGPT? „Napiš mi krátký odstavec o tom, co je to ChatGPT a jak funguje!“ ChatGPT je velký jazykový model založený na neuronových sítích, který dokáže generovat lidské-like odpovědi na zadané dotazy a věty. Model je trénován na obrovském množství textových dat a používá se především pro chatování a odpovídání na dotazy zákazníků. ChatGPT funguje tak, že na základě vstupního textu od uživatele (dotazu) generuje odpověď, která se co nejvíce podobá lidskému stylu komunikace.  Tak asi takhle může například probíhat konverzace s poslední verzí ChatGPT. Jestli „jeho“ vysvětlení nebylo dostačující, můžeme na ChatGPT koukat jako na „bota“, který nám odpoví na většinu našich dotazů, a to od dotazu, co koupit za dárek pro babičku, až po komplexní návrhy strategií, klíčových slov a dalších užitečných informací pro internetovou reklamu!

TIKTOK a jeho využití v marketingu

Videa vytvořená na Tik Tok získávají denně 1 miliardu zhlédnutí (Influencermarketinghub, 2018). Uživatelé ji stáhli více než 660 milionů krát pouze v roce 2018 a dalších 188 milionů v prvním čtvrtletí roku 2019 (Statista, 2020). Uživatelé mohou vytvářet a nahrávat video o délce až 15 sekund (nebo lze kombinovat čtyři samostatneá videa pro vytváření 60 sekundových fragmentů), včetně hudby s filtry a efekty pro úpravy nebo ukazovat synchronizaci uživatele s písní (TikTok – Apps on Google Play, 2020). Jak mohou značky používat TikTok pro reklamu? Existují tři hlavních způsoby, jak propagovat značky na Tik Tok: Mohou si vytvořit svůj vlastní kanál a nahrát odpovídající videa prostřednictvím svého kanálu. Mohou pracovat s influencery a distribuovat obsah širšímu publiku. Mohou platit za reklamu na TikTok, i když o tom je ještě příliš brzy mluvit, na TikToku ještě není takový trh jako na YouTube.  Nicmén