Přeskočit na hlavní obsah

Jak využít Pinterest v marketingu


Sociální sítě se stále více stávají součástí lidských životů a počet jejich uživatelů se den ode dne zvyšuje. Lidé se stávají na sociálních sítích čím dál více aktivnější, obvykle již mají zřízeny profily na více sociálních sítích najednou a svůj profil kontrolují až několikrát denně. Pokud se tedy podíváme na věc z pohledu marketingového, je více než jasné, že je zde velký potenciál ve využití propagace právě v rámci sociálních sítí. Důležité při správném výběru sociální sítě je si uvědomit několik základních faktů. Jak sociální síť pasuje do celkové marketingové strategie společnosti, co je základním sdělením společnosti a jaký je cílový trh.  Podle toho potom společnost zvolí vhodné sociální sítě.

O Facebooku, Twitteru či LinkedInu bylo na toto téma řečeno již mnoho. Já bych se tedy ráda zaměřila na sociální síť, která je v současné době relativně nová, ale která má podle jejích zastánců velký potenciál růstu do budoucna. Konkrétně bych se tedy zaměřila na sociální síť Pinterest a na to, jak úspěšně tuto sociální síť v rámci marketingu na internetu využít a jaké kampaně společností byly v minulosti úspěšné.

Pinterest je sociální síť, obsahující především obrázky ale také články, která je oblíbená zejména u ženské části populace (3/5 uživatelů na Pinterestu jsou ženy). Typickou uživatelkou této sítě je tedy žena kolem čtyřicátého roku věku, vdaná, s dětmi, která tráví více času v domácnosti. Pinterest se stává nejnovější sociální platformou pro business. Tato webová stránka se podle Shareaholic Analytics zařadila mezi top 5 stránek s největším traffikem. Konzultantka na sociální média tvrdí, že Pinterest se stává novou cestou pro firmy, jak se spojit se svými zákazníky. 

Na Pinterestu je možné sdílet fotky, videa ale také je možné komentovat a likovat. Nyní Pinterest chystá novou funkci, týkající se nových popisnějších pinů, která by mohla do budoucna značně usnadnit uživatelům vyhledávání potřebných informací. Místo odkazu na originální zdroj by se nyní měly u určitých produktů, s jejichž firmami má Pinterest smlouvu, zobrazovat konkrétní informace, jako třeba cena, recenze filmů nebo seznam receptů.

V lednu 2012 měl Pinterest 10 miliónů unikátních návštěvníků a stal se tak nejrychleji rostoucí sociální sítí v historii.  Podle článku z března letošního roku má již 48 miliónů uživatelů.  Podle Google trends je zatím výlučně americkou záležitostí a nabízí se mu prostor pro růst všude po světě.  Navíc prý Pinterest generuje více návštěvnosti pro weby než YouTube, Google+ a LinkedIn dohromady.  V České republice je počet uživatelů přece jen stále nízký. V srpnu 2012 měla tato síť 57 tisíc návštěvníků.  

Pinterest je pro firmy využitelný pro tvorbu nástěnek a „pinů“ (příspěvků). Nová kniha letošního roku „Ultimate Guide to Pinterest for Business“ přináší deset nejlepších způsobů, jak využít Pinterest pro svůj business.
  1. Prvním pravidlem je nastavení strategie a to zejména strategie publikování příspěvků. Správně zvolená strategie by měla firmě pomoci zvýšit traffic na stránkách, zvýšit povědomí o značce, zvýšit prodeje a zvýšit spojení se zákazníkem.
  2. Druhé pravidlo radí společnostem, aby zvolily správný poměr témat v rámci příspěvků. Podle autorů je vhodné využít 40 % inspirativních a motivujících příspěvků, 40 % edukativních příspěvků a 20 % příspěvků zaměřených na značku.
  3. Dalším pravidlem je, aby webová stránka měla nastavené tlačítko Pin It a dále by na domovské stránce mělo být nastavené tlačítko následuj mě na Pinterestu.
  4. Dalším důležitým faktem pro budování značky je promování ostatních a to tím způsobem, že v dané komunitě společnost repinuje, likuje a komentuje ostatní piny.
  5. Nezbytnou věcí pro nárůst google rankingu je využití pinu s klíčovými slovy, titulků na zdi a popisků. Pomocí hashtagů může společnost vyzdvihnout klíčová slova a fráze, které jejich zákazníci hledají.
  6. Podstatné je propojení jednotlivých sociálních sítí mezi sebou.
  7. Společnosti si také musí dávat pozor na umístění svých pinů. Nejúčinnější jsou v horní části uprostřed, nebo hned ve druhé řadě. Průzkumy totiž ukazují, že toto umístění přináší největší procento zhlédnutí.
  8. Využití call to action je naprostou nezbytností. Uvádí se, že tyto piny přinesly až 80% engagementu.  Velmi efektivním zvýšením trafficu je nabídka dárků a věcí zdarma.
  9. Úspěšné je také využití interaktivních pinů. Úspěšné jsou ty, které obsahují například tutoriály, dema produktů, úryvky z toho, co se stalo za scénou různých prezentací a webinářů.
  10. Posledním doporučením je měření úspěšnosti jednotlivých pinů a celých kampaní prostřednictvím analytických webových prvků. Tyto informace pomohou určit, co bylo úspěšné a co se fanouškům líbilo a s čím je tedy do budoucna vhodné pracovat.

Dalšími doporučeními zejména pro obsah na nástěnkách Pinterestu je využití témat, která jsou pro cílovou skupinu společnosti zajímavá. Dalšími vhodnými příspěvky mohou být informace, které mají vzdělávací hodnotu a úplně nejlepší je propojit je s informacemi o businessu společnosti. Pomocí pinů je možné zjišťovat zpětnou vazbu na jednotlivé aspekty jednání společnosti. A to pomocí například virtuálních focus groups. Vhodné je využít zeď a piny pro informování o budoucích akcích, nových produktech a službách které společnost bude poskytovat. Společnost může také zvýšit engagement rate tím, že využije příležitosti ukázat svým fanouškům kulturu společnosti a své zaměstnance a tím jim bude blíže. Podle toho, kolik lidí si příspěvek připne k sobě, se dají filtrovat zajímavá témata a firma pak ví, co zajímá její cílovou skupinu. Důležitým prvkem je takzvaný social proof, který využívá toho, že společnost ukáže své současné zákazníky, kdo a jací jsou a jak užívají jejich značku a to pomocí příspěvků zákazníků na zdi anebo svolením zákazníka pinovat jejich obrázky. Posledním vhodným nástrojem je využití diskuzních skupin a zapojení fanoušků do dění na nástěnce. 

První opravdová kampaň se na Pinterestu objevila teprve nedávno a už je následována mnoha dalšími. Chtěla bych poukázat na ty nejzajímavější, které byly doposud na Pinterestu realizovány.

Asi nejzajímavější pinterestová kampaň zatím proběhla v polovině března v Izraeli. Společnost Kotex zastává názor, že Pinterest slouží k vyjádření individuality člověka. Vybraly 50 žen a právě přes nástěnku této sítě hledaly, co konkrétně je inspiruje a přenesli jejich inspiraci do reality. Když daná žena označila tento virtuální dárek tlačítkem “pin it”, za několik dní ji doma překvapil pošťák se skutečným balíčkem (kam samozřejmě nezapomněly přibalit krabičku tampónů Kotex). Téměř 100% obdarovaných žen pozitivně reagovaly na sociálních sítích a to jak na Pinterestu, tak na Facebooku, Twitteru či Instagramu tím, že okamžitě sdílely fotky balíčků na zdi. Padesát dárkových balíčků vygenerovalo v rámci kampaně “Inspiration day” přes 2 200 virtuálních interakcí a téměř 700 tisíc impresí. Je tedy vidět, že je možné krásně všechny sociální sítě úspěšnou kampaní integrovat a ještě tak zvýšit její efekt. Podle mého názoru měla tato kampaň nepochybný vliv na zvýšení povědomí o značce a budování image.Logickým krokem je využít zejména vizuální stránku kampaně. Jedna, která se mi osobně moc líbí, je „Go red for woman“, která je velmi jednoduchá, ale zároveň je údajně tou neúspěšnější. Ne nadarmo se říka že v jednoduchosti je krása a v tomto případě i síla. Tuto kampaň přinesla American Heart Association a jejím cílem bylo zvýšit povědomí o nebezpečí srdečních chorob. Tematicky samozřejmě zvolili červenou barvu a vyzývali uživatele, aby pinovali jakékoliv obrázky s červenou barvou, které je zaujaly.  Tímto efektivním a tématickým způsobem šířili silnou message. Na obrázku níže je možné vidět ukázku z této kampaně.

Obrázek 1 „Go Red For Woman“


Poslední kampaní, kterou bych chtěla zmínit, je opět poněkud odlišná, ale neméně kreativní kampaň značky Peugeot. Tato kampaň opět integrovala tentokrát dvě sociální sítě a to Pinterest a facebook a zároveň také webové stránky společnosti. Hlavním místem dění byl tedy Pinterest, kde měli fanoušci za úkol poskládat puzzle nového vozu Peugeot Boxer, 107 a 3008. Na Pinterestu však vždy nějaký díl chyběl. Tento zbylý díl mohli tak fanoušci najít právě na facebookových či webových stránkách společnosti.  Ukázku z kampaně je opět možné vidět na obrázku níže.

Obrázek 2 Kampaň na nové vozy Peugeot


Pinterest je tedy určitě vhodné pro určité typy kampaní využít. Rozhodně není vhodným prostředkem pro obsahové kampaně, ale pro ty grafické je zajisté účinným nástrojem. Mnoho z nich využívá virálního účinku. Podle jednoho článku jsou především kampaně v interaktivní formě na Pinterestu úspěšné a to zejména z toho důvodu, že je jednoduché se do nich vstoupit a zapojit se. Tyto kampaně nejsou nijak složité a často využívají principu „pin it to win it“ nebo oceňují ty, kteří nejvíce „repinovali“. 

A co tedy může Pinterest firmě přinést? Například vyšší povědomí o značce, více fanoušků a databázi lidí, se kterými je vhodné a efektivní následně komunikovat. Jak bylo vidět na příkladech výše, rozhodně buduje a zlepšuje image společnosti. V dnešní vysoce konkurenční době se klade velký důraz na neustálou komunikaci a udržování kontaktu se zákazníky. Podstatné ale také je, udržovat tento kontakt i po kampani. Neznamená to tedy, že společnost provede úspěšnou kampaň a další týdny o ní není slyšet. Je potřeba neustále se sítí pracovat a být hlavně aktuální a pohotový. Samozřejmě také pomáhá zvyšovat návštěvnost stránek inzerentů, přičemž zde inzerenti mohou odkazovat právě přímo na své stránky.

(Tereza  Doksanská)

Zdroje:
 Pinterest uzavírá partnerství se značkami: u pinů přibudou informace. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW: http://objevit.cz/pinterest-uzavira-partnerstvi-se-znackami-u-pinu-pribudou-informace-2-t27045
Pinterest is a Universal Marketing Powerhouse. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://ar9zk7pw9f.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Pinterest+is+a+Universal+Marketing+Powerhouse&rft.jtitle=Marketing+Weekly+News&rft.date=2012-07-07&rft.pub=NewsRX+LLC&rft.issn=1944-2424&rft.eissn=1944-2432&rft.spage=210&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=295506843
Pinterest se chce zaměřit víc lokálně – začíná v Británii. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/pinterest-se-chce-zamerit-vic-lokalne---zacina-v-britanii__s288x9849.html
Pinterest bez pozvánek, založit účet si může kdokoliv a hned. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://www.lupa.cz/clanky/pinterest-bez-pozvanek-zalozit-ucet-si-muze-kdokoliv-a-hned/
Ways to Add Pinterest to Your Marketing Strategy. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW: http://www.entrepreneur.com/article/226590
Pinterest Boards Worth Creating for Your Business. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://www.entrepreneur.com/article/226533
Přehled zajímavých kampaní z Pinterestu. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://www.tyinternety.cz/2012/04/12/clanek/prehled-zajimavych-kampani-z-pinterestu/
Pinterest campaigns from brands and why you need to get Pinning. ]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://www.contentmarketingdaily.co.uk/5-pinterest-campaigns-from-brands-and-why-you-need-to-get-pinning/
Pinterest: newest marketing tool. [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://search.proquest.com.ezproxy.vse.cz/docview/1095695278
Pinterest – k čemu to je? [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW:http://www.tyinternety.cz/2012/03/26/clanek/blog-pinterest-k-cemu-to-je/
Pinterest v číslech [online]. 2013 [cit. 2013-05-30] Dostupné z WWW: http://www.tvorimeobsah.cz/pinterest-v-cislech


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak na úspěšný Instagram aneb jak psát Instagramový text?

Nemít firemní Instagram či Facebook je v dnešní době téměř nemyslitelné. Pokud na těchto platformách chybíte, velmi často vzbuzujete v zákaznících nedůvěřivost. Proč tato firma není na sítích? Existuje stále? Je to reálný podnik? Když už však jdete správnou cestou a sítě využíváte, vyvstává zde důležitá otázka - jak být na sítích efektivní a přilákat své zákazníky?  Pokud uživatele zaujme obsah vašeho příspěvku (obrázek či video) přechází k popisku. Velmi často teprve zde dochází ke zlomovému bodu. Až díky textu lze podrobně vyjádřit to, jaká vaše společnost je, jaká je její mise, čemu se věnuje, či jak se chce stylizovat. Fotka bez popisku je jako článek bez nadpisu. V rámci psaní textu na Instagramu je hned několik věcí, které mohou vaše příspěvky pozdvihnout na vyšší úroveň. Přinášíme 10 tipů, které vám pomohou na cestě k ideálním popiskům. 1) Využijte první větu na maximum Při prohlížení svého feedu vidí uživatel Instagramu pouhých 125 znaků pod příspěvkem. Při tvorbě textu je tedy

Užívání Chat-GTP v digitálním marketingu

Co je to ChatGPT? „Napiš mi krátký odstavec o tom, co je to ChatGPT a jak funguje!“ ChatGPT je velký jazykový model založený na neuronových sítích, který dokáže generovat lidské-like odpovědi na zadané dotazy a věty. Model je trénován na obrovském množství textových dat a používá se především pro chatování a odpovídání na dotazy zákazníků. ChatGPT funguje tak, že na základě vstupního textu od uživatele (dotazu) generuje odpověď, která se co nejvíce podobá lidskému stylu komunikace.  Tak asi takhle může například probíhat konverzace s poslední verzí ChatGPT. Jestli „jeho“ vysvětlení nebylo dostačující, můžeme na ChatGPT koukat jako na „bota“, který nám odpoví na většinu našich dotazů, a to od dotazu, co koupit za dárek pro babičku, až po komplexní návrhy strategií, klíčových slov a dalších užitečných informací pro internetovou reklamu!

V jaký čas je nejvhodnější přidávat příspěvky na sociální sítě?

Společnost Sprout Social vydala v dubnu výzkum, kde uvádí, jaké dny a časy jsou nejlepší pro přidávání příspěvků na sociální sítě, abyste měli největší dosah. Výzkum byl prováděn na vzorku 30 000 uživatelů. Sprout Social uvádí, že výzkum je vhodný primárně pro podnikatele, kteří tato data mohou využít jako pomůcku pro plánování příspěvků v publikačním kalendáři. Výzkumem by se tedy až tolik neměli řídit běžní uživatelé sociálních sítí, kteří pouze chtějí větší počet sledujících či lajků na svém soukromém profilu.