pondělí 6. února 2012

Dohoda ACTA

ACTA neboli Anti-CounterfeitingTrade Agreement, v překladu Obchodní dohoda proti padělatelství, se v posledních dnech dostala do středu pozornosti. 26.1.2012 došlo k podpisu dohody ACTA 22 členskými zeměmi EU vč. České republiky. Na úvod je třeba zdůraznit, že podpis ještě neznamená, že se tato dohoda stává pro ČR závaznou. Kromě podpisu musí být ještě ratifikována. K ratifikaci je třeba souhlas parlamentu a podpis prezidenta ČR. Je zde tedy stále možnost, aby internetová veřejnost přesvědčila zákonodárce, aby dohodu nepřijali. „Podle mého názoru to není nemožné. Bude to ale vyžadovat dosti intenzivní tlak širší internetové veřejnosti. Ten musí být veden zcela legální cestou a legálními prostředky, a stavět na seriózní a korektní argumentaci. Nikoli na aktivitách typu záměrného přetěžování toho či onoho serveru, které vedou k jeho faktické nedostupnosti – jako jsme toho byli svědky minulý týden, například u webových serverů naší vlády či organizace OSA. Nemluvě již o zahraničí, kde k útokům typu DDOS docházelo ještě ve větším měřítku,“ píše Jiří Peterka pro server Lupa.cz.

Dohoda ACTA není ve své podstatě běžnou obchodní dohodou, jak je prezentována. Ve skutečnosti zasahuje i do trestněprávní oblasti, což je důvod, proč je nutná ratifikace všemi členskými zeměmi. Běžné obchodní dohody jsou předávány k podpisu do Bruselu, v této oblasti si však členské země své pravomoci ponechaly.
Obsah dohody ACTA byl velmi přísně utajován. Vyjednavač za USA Ron Kirk dokonce prohlásil, že „pokud by veřejnost věděla, co se na ni chystá, nikdy by se dohodou nepodařilo sjednat.“ Na jeho slova nakonec došlo. Obsah vznikající dohody ACTA unikl na veřejnost a díky tlaku veřejnosti došlo i na přeformulovávání některých požadavků. Formulace jsou nyní však natolik vágní, že si každá strana může vykládat obsah dohody zcela různě. Právě neurčitost je asi největší problém současné podoby dohody ACTA. Text si může přečíst každý, nicméně zcela mu porozumět je poměrně obtížné.

Direktorát EU konstatoval, že současná podoba dohody ACTA není kompatibilní s unijním právem. Řada europoslanců proto již začala požadovat, aby Evropský soudní dvůr posoudil, zda je ACTA vůbec v souladu s unijním právem, a následně i vymezil možnosti její implementace. Jenže takové posuzování by mohlo trvat i 2 roky, a tak dlouho nikdo čekat nechce.
Za ČR byl pověřen přípravou stanoviska europoslanec Jan Zahradil. Jeho pohled na dohodu ACTA je velmi vstřícný. Podle Zahradila dohoda ACTA je v souladu s unijním právem. Stanoviska dalších výborů teprve vznikají. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Alex Ivančo v pořadu Události a komentáře dne 27.1.2012 prohlásil, že je dohoda plně v souladu s právem ČR a že se pro občany nic nezmění. Dohodu ACTA zde dokonce prezentoval jako výrazný přínos.

Co potenciálně hrozí?

Acta zasahuje do mnoha oblastí. Zde jsem vybrala 2, které jsou největším trnem v oku.
  • Dohoda ACTA požaduje od internetových poskytovatelů, aby na základě podnětů od držitelů práv, odpojovali některé své zákazníky od Internetu. To by však znamenalo monitoring zákazníků a následné poskytnutí osobních údajů. Evropský parlament se však usnesl, že ACTA nesmí mít žádný dopad na ochranu osobních údajů. Od tohoto požadavku se nyní postupně odstupuje, nicméně nic není jisté.
  • ACTA zavádí kontroly obsahu například pevných disků v notebooku, pamětí v MP3 přehrávačích či mobilech při přechodu hranic. Cílem je kontrola, zda v nich není nějaký obsah porušující autorská práva. Proti tomuto ustanovení bojuje především česká europoslankyně Zuzana Roithová, která je vytrvalou kritičkou dohody ACTA. "Dohoda ACTA by měla potírat velké komerční padělatele, nikoliv středoškoláky s MP3 přehrávači se stáhnutou hudbou z internetu či baťůžkáře s oblečením zakoupeným na tržišti," vysvětluje česká poslankyně, která se v Evropském parlamentu specializuje na oblast IT průmyslu a práva spotřebitelů a uživatelů na internetu. Kritika Roithové, stejně jako například České pirátské strany, však doposud nemá silný účinek.

(Petra Krumlová)

Zdroj:
http://www.lupa.cz/clanky/ceska-republika-podepsala-dohodu-acta-co-s-tim/
http://technet.idnes.cz/protipiratska-dohoda-acta-od-internetu-vas-neodpoji-ale-prohledaji-vam-pocitac-195-/sw_internet.aspx?c=A101126_165023_sw_internet_pka

Update:
http://www.lupa.cz/clanky/zastavi-polsko-dohodu-acta/